Malermester Pål-Andre Eriksen AS

Garanti

Vi leverer tjenester med garanti

Velg trygghet

Du kan føle deg trygg hvis du engasjerer et medlem av Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) fordi forbundet kun har medlemmer med mesterbrev. Dessuten garanterer forbundet for sine bedrifter. Hvis bedriften/medlemmet går konkurs går du skadefri (forutsatt at det ikke er en uløst juridisk tvist mellom partene som må løses først). MLF garanterer for at en annen medlemsbedrift fullfører arbeidet med inntil kr 50.000,- for oppdraget, som er omfattet av malerfaget etter Norsk Standard 3420 del T: Maler og beleggsarbeider.

Hva gjelder garantien for?

Garantien dekker krav inntil kr 50.000,-. For å bli behandlet må kravet være større enn kr 7.500,-. Garantien gjelder for avtale om oppdrag mellom MLF medlemmer (oppdragstaker) og en forbruker etter Håndverkertjenesteloven eller Bustadoppføringsloven.
Garantien dekker alt arbeid på bygninger som er til personlig bruk for kunden selv og kundens nærmeste, dvs. oppussing av hus og hjem, hytter, garasjer osv.
Garantien gjelder ikke for arbeid i forbindelse med nybygging, som faller utenfor lov om Håndverkertjenester eller Bustadoppføringsloven. Garantien gjelder heller ikke for borettslag.

Hvordan går du frem hvis du vil klage?

Har du krav mot malermesteren, bør du først prøve å bli enig med bedriften. Blir dere ikke enige, kan du klage til den lokale skjønnskomiteen. Klagen må skje skriftlig. Det finnes 18 skjønnskomiteer rundt omkring i landet.
Opplysninger om din lokale skjønnskomite får du ved å kontakte MLF på telefon 23 08 75 90. Er du uenig i skjønnskomiteens avgjørelse, kan saken bringes inn for Håndverkerklagenemnda.
Denne nemnda har medlemmer fra Huseiernes Landsforbund og fra bransjen. En nøytral jurist sitter som leder for nemda.

Vi har flere års garanti

Vår kompetanse – din trygghet

Et bad stiller store krav til håndverkerne som er involvert, enten det er rehabilitering eller bygging av nytt bad. Det er også mange som vil bli involvert i en slik prosess, og alle har sine oppgaver som krever både sertifiseringer og kunnskap.

Denne garantien er gjeldende der Malermester Pål-André Eriksen AS har total-leveranse av prosjektet.

Alle våre tjenester er regulert under håndverkertjenesteloven der kunden har 5 års garanti på våre tjenester.

Nytt baderom, nye farger eller ny tapet?

La oss snakke sammen om hva du ønsker deg!